Especialistas en Pozos de agua

Les aigües subterrànies en circular per falles i fissures de les formacions, cal encertar el punt d’emplaçament de la perforació o sondeig a realitzar per tenir èxit en la investigació de les aigües.

Existeixen tècniques d’anàlisi d’alteracions en la conductivitat de les formacions geològiques per mesures geoelèctriques a realitzar en diferents punts d’una mateixa finca amb escàs èxit pràctic, més aviat és útil com a complement de comprovació d’altres tècniques ancestrals a càrrec de reconeguts saurins o radiestesistas experimentats .

És ben sabut que el potencial de l’energia cinètica generada per l’aigua en moviment crea un camp magnètic, que en interferir amb el camp magnètic del tècnic es produeixen unes alteracions detectables per l’individu i és ell qui ha de situar l’emplaçament exacte per a la investigació d’un aqüífer subterrani.

Les aigües del nivell superficial no necessiten tècniques especials per a la seva detecció, en una finca és susceptible d’emplaçar una perforació en qualsevol lloc, amb preferència pròxima a un tàlveg o a la zona de cota inferior, executant l’obra de gran diàmetre per a un fàcil emmagatzematge, procedint la recollida d’aigua per sudoració o filtració de les parets del pou, fins a un nivell freàtic del subsòl. És el cas del tradicional pou d’artesania manual, avui dia en desús pel seu alt cost i baix rendiment.